Testasin, miten polttoväli vaikuttaa taustan  ”sumeuteen”. Kuvasin kohdetta samalla aukolla, mutta eri polttovälillä. Pidin kohteen koon samana eli siirsin kameraa kauemmaksi, kun kuvasin pidemmällä polttovälillä. Tässä muutama vertailukuva.